Just Maid It är din hjälp i vardagen. Vi är ett företag med fräsch profil
som erbjuder hushållsnära tjänster, så som hemstäd, flyttstäd,
storstädning, veckostädning och andra lösningar som passar dig.

Vad innebär RUT-avdrag?

Den som köper hushållsnära tjänster kan få sin skatt sänkt med motsvarande hälften av arbetskostnaden. Betalar du till exempel 1950 kr för städarbete sänks din skatt med 975 kr. Vi gör avdraget direkt vid faktureringstillfället.

Förändringar i RUT-avdraget 1 januari 2016

Regelverket för skattereduktion för hushållsnära tjänster förändras från och med den 1 januari år 2016. Rutavdrag medges fortfarande med 50% av arbetskostnaden för utfört rut-arbete. Däremot halveras taket för rut-avdraget för köpare under 65 år till max 25 000 kronor i rutavdrag per år från tidigare 50 000 kr per år. För den som har fyllt 65 år vid ingången av året gäller fortsättningsvis 50 000 kr per år.

Klicka här för att läsa mer på Skatteverket om RUT

Ring oss idag!
0150-591 00